Chia sẻ thơ

Nha Tho Mai Van Phan

 Nỗi cô đơn mênh mông trong “Để nhận ra anh”

                                   Nỗi cô đơn mênh mông trong “Để nhận ra anh”   Để nhận ra anh...

Copyright 2018 © Tiếng Thơ | Thiết kế bởi Web Bách Thắng