Nét cầu vồng

Nét cầu vồng

 

 

Cầu vồng dẫn ta vào tiên giới

Thời gian cong một nét mây trời

Bao người qua giật mình tự hỏi

– Lên bước đài thơ, dễ mấy ai…

                             Hà Nội, 8 – 2009

 


Bài viết liên quan cùng chủ đề:Copyright 2018 © Tiếng Thơ | Thiết kế bởi Web Bách Thắng