Lễ hội Tây Nguyên

Ca Phe Le Hoi Bmt

 CẢM NHẬN VỀ LỄ HỘI CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT

                                     CẢM NHẬN VỀ LỄ HỘI CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT            Cà...

Le Bo Ma

ĐẶC SẮC LỄ BỎ MẢ CỦA CÁC TỘC NGƯỜI TÂY NGUYÊN

                            ĐẶC SẮC LỄ BỎ MẢ CỦA CÁC TỘC NGƯỜI TÂY NGUYÊN          Cũng như...

Le Dam Trau Tay Nguyen

ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI ĐÂM TRÂU TÂY NGUYÊN

                                          ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI ĐÂM TRÂU TÂY NGUYÊN           ...

Cong Chieng Tay Nguyen

  CỒNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN VÀ LỄ HỘI CỒNG CHIÊNG

                             CỒNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN VÀ LỄ HỘI CỒNG CHIÊNG            Cồng...

Hoi Dua Voi

HỘI ĐUA VOI Ở BUÔN ĐÔN

                                                            HỘI ĐUA VOI Ở BUÔN ĐÔN  ...

Hoa Da Quy

  LỄ HỘI HOA DÃ QUỲ

                                                             LỄ HỘI HOA DÃ QUỲ  ...

 Hội xóm ở miền Trung, Tây Nguyên  

                               Hội xóm ở miền Trung, Tây Nguyên               Nhân dân ta vốn có...

Lễ cúng cơm mới của người Ê Đê ở Tây nguyên

                                              Lễ cúng cơm mới của người Ê Đê ở Tây nguyên      ...

Copyright 2018 © Tiếng Thơ | Thiết kế bởi Web Bách Thắng